Redactie N20 respecteert je privacy en beschermt jouw persoonlijke gegevens die aan ons is toevertrouwd. Wij slaan alleen de meest noodzakelijke gegevens op en beheren dit zorgvuldig, uiteraard alleen met jouw toestemming. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld. Het vertrouwen van onze klanten is voor ons van groot belang.

Bescherming van de privacy:

 1. Redactie N20 verbindt zich ertoe om bijzonder zorgvuldig de persoonsgegevens die de gebruiker tijdens het aanmelden heeft opgegeven, te beschermen.
 2. Zonder toestemming van de gebruiker zullen er geen reclamematerialen worden verzonden per e-mail, post of op om het even welke andere wijze.
 3. Bij het plaatsen van een bestelling in onze winkel gaat de Klant ermee akkoord dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt.
  De persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor de internetwinkel om bestellingen te kunnen bedienen en worden op geen enkele manier ter beschikking gesteld van externe personen of bedrijven.
 4. Er mogen enkel reclamematerialen worden verstuurd na toestemming van de klant en ze zullen enkel betrekking hebben op het aanbod van onze winkel.
 5. We zijn niet aansprakelijk voor handelingen van derden, aan wie de Klant het wachtwoord voor zijn account ter beschikking heeft gesteld.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is of voor de periode die bij een eventuele overeenkomst of bij wet is voorzien.

Privacy

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zult je beschikken over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 • het recht op inzage in en op het vragen van informatie over jouw persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
 • het recht op verbetering of verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • het recht om kopij van jouw persoonsgegevens op te vragen
 • het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken

Als je een dergelijk verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op