Een plastic zakje vloog voorbij, zwaaide vriendelijk terwijl het voor mijn ogen rond dwarrelde. Het ontweek met kinderlijke sierlijkheid de takken van de boom en dartelde vrolijk weer naar beneden. 

Ik woon negen hoog.